Har du pådraget dig en hjernerystelse, og oplever du, at dine symptomer varer ved? Påvirker det dig i en sådan grad, at du har svært ved at fungere, som du plejer? Behandling af hjernerystelse og langtidsfølgevirkningerne af en hjernerystelse er en af ekspertiserne hos Psykologisk Klinik.

Mindst 25.000 dansker pådrager sig hvert år en hjernerystelse. En hjernerystelse opstår ved, at hovedet udsættes for slag, ryk eller forvridning, der kan medføre mikrostrukturelle skader, metabolisk uligevægt og inflammation i hjernen.

ALMINDELIGE SYMPTOMER PÅ HJERNERYSTELSE

Almindelige symptomer på hjernerystelse er hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkast, koncentrationsproblemer, hukommelsesbesvær, udmattelse, ændret søvn, langsommere tempo, irritabilitet, problemer med synet, lydfølsomhed og lysfølsmhed.

Med de skanningsmuligheder vi har i dag , kan en hjernerystelse kun sjældent konstateres ved en neurologisk undersøgelse eller en hjerneskanning. Det betyder ikke, at de oplevede vanskeligheder ikke er reelle.

Der er ikke en entydig sammenhæng mellem hændelsens karakter og hjernerystelsens varighed.

LANGVARIGE SYMPTOMER OG EFTERVIRKNINGER VED HJERNERYSTELSE

De fleste, der får en hjernerystelse, kommer sig af sig selv inden for relativt kort tid. I nogle tilfælde varer symptomerne ved i længere tid, og det anslås, at 10-15% fortsat oplever vanskeligheder et år efter hændelsen. Længerevarende symptomer efter en hjernerystelse betegnes post commotionelt symdrom (PCS). Forkert håndtering af en hjernerystelse i tiden efter kan være medvirkende årsag til udvikling af post commotionelt syndrom.

Derfor er det vigtigt, at du modtager den rette vejledning. Mange hjernerystelsesramte oplever manglende forståelse fra omgivelserne. Forståelse for, når de ikke kan foretage sig det samme som tidligere, særligt hvis symptomerne varer ved over længere tid.

BEHANDLING AF SYMPTOMER PÅ HJERNERYSTELSE OG GENOPTRÆNING

Psykologisk Klinik tilbyder rådgivning af dig, der har pådraget dig en hjernerystelse, med udgangspunkt i den nyeste forskning inden for hjernerystelsesområdet.

Psykologisk Klinik orienterer sig løbende i den nyeste forskning og de kliniske retningslinjer om behandling af hjernerystelse. De kliniske retningslinjer offentliggøres af det Nationale Videnscenter for Hjernerystelse. Videnscentret indsamler og formidler viden om aktuel evidens og best-practice for behandling af hjernerystelse. Informationen er målrettet både fagprofessionelle og mennesker ramt af hjernerystelse.

Håndter din hjernerystelse er et videolektionsforløb lavet specielt til dig, der oplever længerevarende følger efter en hjernerystelse. Forløbet består af 7 korte videolektioner, der formidler den nyeste viden på hjernerystelsesområdet. Du får i forløbet gode råd og redskaber til at håndtere følger efter hjernerystelse. Læs mere her.

Psykologisk Klinik tilbyder desuden individuelle forløb for dig, der oplever langvarige følger efter hjernerystelse.

Du har mulighed for at tilmelde dig hjernerystelsespakkeforløbet (5 gange), hvor du får:

  • Viden om hjernerystelse og længerevarende følger efter hjernerystelse. Hjernerystelser medfører forskellige symptomer og konsekvenser for forskellige mennesker. Vi kigger på, hvordan hjernerystelsen kommer til udtryk hos dig, og hvordan den påvirker dit liv.
  • Viden om udtrætning og hensigtsmæssig energiforvaltning. Med udgangspunkt i den nyeste forskning på hjernerystelsesområdet rådgives du i håndtering af træthed efter hjernerystelse. Vi arbejder med at finde den for dig rette balance mellem aktivitet og hvile.
  • Viden om kognitive vanskeligheder – fx koncentrationsbesvær, hukommelsesvanskeligheder, nedsat overblik – og strategier til at kompensere for disse vanskeligheder med udgangspunkt i din særlige situation.
  • Du får en bevidsthed om de forestillinger, du gør dig om det at opleve længerevarende følger efter hjernerystelse, og de måder du agerer på. Opmærksomhed på forhold, der kan være med til at vedligeholde symptomerne, er vigtig for at kunne se nye handlemuligheder.
  • Du introduceres for hjernepauser, mindfulness og afslapningsøvelser som en del af en hensigtsmæssig energiforvaltning.
  • Afhængig af din situation får du rådgivning om gradvis genoptagelse af aktiviteter, tilbagevenden til arbejde eller studieliv.

Du kan læse mere om hjernerystelse på Hjernerystelsesforeningens hjemmeside.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om hjernerystelse, så er du velkommen til at kontakte klinikken.