Eksistentiel terapi er en internationalt anerkendt tilgang, som tager udgangspunkt i det enkelte menneskes eksistens. Ofte opstår eksistentielle overvejelser, når vi befinder os i livskriser (fx skilsmisse, arbejdsløshed, alvorlig sygdom) eller må forholde os til følelser, der er en naturlig og uundgåelig del af det at være menneske, men som begrænser os og forringer vores livskvalitet (fx angst, skyld, fortvivlelse, meningsløshed).

Det terapeutiske arbejde handler om at hjælpe dig med at forholde dig til din situation og at være med dine følelser på måder, der er hjælpsomme. Det handler også om at forstå, hvordan vi gennem vores valg kan skabe noget meningsfuldt ud af selv svære livskriser.

Fokus er på at blive mere bevidste om, hvordan vi lever vores liv. At leve mere i overensstemmelse med vores værdier og antagelser.

Tilgangen henvender sig til alle, der ønsker at få støtte til at arbejde med en form for krise i deres liv.