Tid i naturen har en positiv indvirkning på vores mentale helbred.

Et nyere studie har vist, at mennesker, der ofte opholder sig i naturen, har mindre aktivitet i amygdala i forbindelse med stressfyldte situationer (Sudimac, S., Sale, V. & Kühn, S. How nature nutures: Amygdala activity decreases at the result of a one-hour walk in nature. Mol Psychiatry 27, 4446-4452 (2022)). Amygdala er et lille område i hjernens tindingelap, som blandt andet håndterer frygt og forsvarsreaktioner. Amygdala påvirker andre områder af hjernen, som frigiver stresshormonet adrenalin. Ophold i naturen ser således ud til at kunne medvirke til at forbedre vores mentale sundhed og evne til at modstå stress.

Københavns Universitet har etableret terapihaven Nacadia, hvor der forskes i effekten af naturbaseret terapi til behandling af forskellige målgrupper, herunder mennesker med senfølger efter hjernerystelse og stressramte. I et nyere studie, hvor man sammenlignede naturbaseret terapi mod stress med en mere bredt anerkendt behandling, der bygger på kognitiv adfærdsterapi, fandt man god effekt af begge terapiformer. Den naturbaserede terapi var endda lidt bedre i forhold til deltagernes psykologiske velbefindende lige efter forløbet. Statistisk set var begge terapier lige virkningsfulde, både umiddelbart efter behandlingen og ved 1-års opfølgning (Stigsdotter UK, Corazon SS, Sidenius U, Nyed PK, Larsen HB, Fjorback LO. Efficacy of nature-based therapy for individuals with stress-related illnesses: randomised controlled trial. Br J Psychiatry. 2018 Jul;213(1):404-411). Det er lovende forskningsresultater, som kan danne grundlag for udvikling af evidensbaserede behandlingsprogrammer til det stigende antal mennesker, der oplever stress.

Mennesket er udstyret med en krop og hjerne, der over tid er tilpasset de omgivelser, vi har skulle overleve i. Tilpasningen sker dog meget langsomt og slet ikke i det tempo hvormed vores moderne samfund udvikler sig. Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byer, men det er først i løbet af de seneste hundrede år, at vi for alvor har fjernet os fra et liv nær naturen og på dens betingelser. I den moderne verden bombarderes vi konstant af unaturlige indtryk – højt tempo, konstant larm, fortættede kvarterer, færre grønne områder – og i en mængde hvor vi nemt bliver overstimulerede. På sammen måde, som vi ser hos dyr, udløser stress og overstimulering belastningsreaktioner. Vi har brug for at finde måder at håndtere mængden af indtryk, så vi ikke bliver syge. Indtrykkene i naturen er naturlige og får vores nervesystem til at slappe af. Naturbaseret terapi foregår i naturen, hvor der blandt andet arbejdes med nærværsøvelser, viden om stress, naturmetaforer og samtaler om dét, der er vigtigt for den enkelte for at kunne leve et meningsfuldt og godt liv.

Psykologisk Klinik er i gang med at forberede naturbaserede gruppeforløb for mennesker med symptomer på stress. Forløbene forventes at starte op i 2025. Du er meget velkommen til at rette henvendelse til klinikken, hvis du er interesseret i at høre nærmere om deltagelse i forløbene.