Synes du ikke, at du kan magte det, du skal? Har du gennem en længere periode været belastet på dit arbejde eller hjemme, og oplever du, at dit helbred er påvirket af de belastninger, der har været? Stress kan være behandlingskrævende og vi tilbyder behandling af stress hos psykologisk klinik.

SYMPTOMER PÅ STRESS

Stress er kroppens reaktion på belastning. Vi bliver stressede, når vi ikke synes, at vi kan overkomme det, vi skal.

Når vi bliver stressede kommer kroppen i alarmberedskab. Kroppen reagerer som om, at vi befinder os i en faresituation og sætter en række stressreaktioner i gang. Reaktionerne skal hjælpe os til at klare situationen og overleve.

Almindelige reaktioner på stress:

 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Rysten på hænderne
 • Svimmelhed
 • Trykken for brystet
 • Diffuse smerter
 • Muskelspændinger
 • Indre uro og rastløshed
 • Træthed og følelse af udmattelse
 • Hyppige infektioner
 • Ulyst
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Irritabilitet
 • Lav selvfølelse
 • Oplevelse af ikke at tænke klart
 • Søvnløshed
 • Manglende overblik
 • Ubeslutsomhed
 • Ændrede kostvaner

Vi kan godt tåle at være stressede kortvarigt – det kan ligefrem være en fordel, fordi kortvarig stress kan sætte os i stand til at yde en ekstra indsats – men er vi stressede over længere tid, er det skadeligt for vores helbred. Langvarig stress giver ikke kroppen mulighed for at slappe af, nedregulere stresshormonniveauet og finde tilbage til en ligevægtstilstand. Immunforsvaret bliver svækket, og vi bliver mere modtagelige for sygdom.

Det er individuelt, hvad der stresser os. Vi oplever og tolker situationer på forskellige måder, og derfor er det også forskelligt, hvad der belaster os.

Mange tænker om stress som noget, der opstår som følge af belastninger på arbejdet, men stress er et komplekst fænomen og skyldes ofte flere ting. Forhold både på arbejdet og i hjemmelivet kan ligge til grund.

Der er flere ting, man kan gøre både for at forebygge og reducere stress.

BEHANDLING AF STRESS VED PSYKOLOGISK KLINIK

I et stressforløb ved Psykologisk Klinik får du viden om stress og årsager til stress. I forløbet arbejdes med at identificere de belastninger, der har været, og finde årsagen til din stressreaktion. At finde frem til, hvad stressen skyldes, er udgangspunktet for at kunne ændre på situationen.

Der arbejdes i forløbet med forskellige strategier til at forebygge og reducere stress.

Vi vil tale om din planlægning og dine prioriteringer. Vi vil have fokus på, hvordan du reagerer på belastninger, og hvordan kendskab til dine stresssymptomer kan hjælpe dig til at få det bedre. Desuden vil vi beskæftige os med dine forventninger til dig selv, og hvordan du kan passe godt på dig selv. I forløbet vil vi se nærmere på, hvordan søvn, restitution og motion kan hjælpe dig med at komme dig.

Mange med stress bliver i en periode sygemeldt fra studie eller arbejde. Råd om sygemelding og vejledning ift. tilbagevenden til arbejde kan indgå i forløbet.

Du kan læse mere om stress på Stressforeningens hjemmeside.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om behandling af stress og kort ventetid, så er du velkommen til at kontakte klinikken.