Bekymrer du dig over alle mulige ting? Oplever du, at du har svært ved at stoppe med at bekymre dig, selvom du virkelig forsøger? Læs mere om behandling af angst her.

Generaliseret angst er kendetegnet ved vedvarende bekymringer og ængstelighed over for dagligdags situationer. Bekymringerne kan fx handle om, at man selv eller ens nærmeste kan blive syge eller komme til skade, at der kan udbryde krig eller ske terror, bekymringer om fremtiden, økonomi, familieforhold eller om ikke at gøre tingene godt nok.

Bekymringerne er vanskelige at stoppe og kontrollere, hvorfor man føler sig konstant belastet, anspændt og udtrættet. Bekymringerne ledsages af fysiske symptomer som hjertebanken, uro i kroppen og muskelspændinger. Mange oplever problemer med at koncentrere sig , slappe af og falde i søvn, fordi de bekymrer sig. Man kan have behov for at søge forsikringer hos andre for at føle sig beroliget, men ofte mindstes bekymringerne kun midlertidig for så at vende tilbage igen.

BEHANDLING AF GENERALISERET ANGST

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst, herunder generaliseret angst, da denne terapiform har vist sig at være særligt effektiv.

Behandlingen ved generaliseret angst er rettet mod at blive bedre til at tackle overdreven og vedvarende bekymringstendens. Der er fokus på at finde frem til situationer, der er forbundet med bekymringer; at identificere de tankerækker, der fører til ængstelse; samt at undersøge hvilke formål bekymringerne tjener.

Nogle med generaliseret angst oplever god gavn af at arbejde med tankernes indhold i behandlingen. At finde frem til mere hensigtsmæssige og realistiske tankemønstre som erstatning for de overdrevne og urealistiske bekymringstanker. Andre oplever det mere hjælpsomt at arbejde med de måder, de forholder sig til bekymringstankerne, når de dukker op. I behandlingen lærer man strategier til at give slip på tankerne, at være mere til stede i nuet. Fremfor at være i tankerne om det, der måske kan komme til at ske, og at acceptere tankerne som tanker. Man øver sig i at se tankerne som forestillinger, fremfor som sandheden om, hvad der vil ske. Og du lærer ikke at handle på dine tanker. Desuden arbejdes der med afspændingsøvelser og mindfulness, når anspændthed og muskelspændinger fylder meget.

Mange med generaliseret angst forsøger at forberede sig på og opnå kontrol over mulige fremtidige scenarier. Men de endeløse spekulationer og forberedelser er ofte nytteløse og er med til at vedligeholde bekymringerne. De forhindrer os i at være til stede i situationen. I behandlingen arbejdes der med at identificere de handlinger, som er med til at vedligeholde bekymringerne, og der lægges i fællesskab en plan for ændring af adfærden. Der arbejdes med, hvordan mulige udfordringer kan mestres, når forberedelse og planlægning mindskes.

Hjemmearbejde indgår som en væsentlig del af behandlingen, hvor man løbende skal øve sig i de strategier og redskaber, man har lært i behandlingen.

Du kan finde mere information om angst på Angstforeningens hjemmeside.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om behandling af generaliseret angst, så er du velkommen til at kontakte klinikken.