Vores liv er fulde af forandringer. De fleste af os kommer på et tidspunkt til at lide tab, rammes af sygdom og konfronteres med svære livsomstændigheder.

Compassion (medfølelse) er en sensitivitet over for vores egen og andres lidelse og årsagerne til den, sammen med et dybtfølt ønske om at lindre og forebygge lidelsen. Compassion handler altså om at være med lidelse på en måde, som er hjælpsom.

Compassion Fokuseret Terapi er oprindeligt udviklet til mennesker med høj grad af selvkritik og skam. Selvkritik og skam ses ved mange forskellige problemstillinger og lidelser. I Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er fokus på at udvikle os i retning af at blive mere medfølende og omsorgsfulde over for os selv og andre. Tilgangen har fundament i evolutionsteori, neurovidenskaben, social- og udviklingspsykologien.