Er dit barn så bekymret for at være væk fra dig, at det ikke kan sove i sin egen seng, overnatte hos venner eller være alene i skole? Så kan dit barn have separationsangst. Hos psykologisk klinik kan vi tilbyde behandling af separationsangst gennem kognitiv adfærdsterapi.

Separationsangst viser sig ved bekymring hos barnet for, at der kan ske barnet selv eller forældrene noget, når barnet er adskilt fra forældrene. Barnet vil derfor forsøge at undgå adskillelse.

Det kan være, at barnet ikke vil i skole, ikke vil deltage i lejrskole, ikke vil være alene hjemme om dagen, ikke vil sove alene eller overnatte hos venner. Mange børn med separationsangst oplever fysiske symptomer i forbindelse med adskillelse, såsom mavesmerter, opkastning og hovedpine. Udsigten til adskillelse eller selve adskillelsessituationen kan udløse voldsomme reaktioner hos barnet. Barnet klamrer sig f.eks. til forældrene og græde utrøsteligt. Ofte vil barnet kontakte forældrene mange gange i løbet af den tid, de ikke er sammen. Det gør barnet for at forsikre sig om, at der ikke er sket noget slemt. Barnets separationsangst kan have store konsekvenser for hele familien. Barnets bekymringer kan medføre skolevægring, og forældrene kan være nødsaget til at tage orlov fra arbejdet for at være hjemme hos barnet.

BEHANDLING AF SEPARATIONSANGST

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af angsttilstande – herunder separationsangst – da denne terapiform har vist sig at være særligt effektiv.

Behandlingen af angst hos børn og unge tager udgangspunkt i evidensbaserede angstbehandlingsprogrammer, der bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi.

I behandlingen arbejdes der med de bekymringstanker, som barnet har. Barnet lærer at tænke mere realistisk og hensigtsmæssigt om de situationer, hvor barnet frygter at være adskilt fra forældrene. Desuden arbejdes der med eksponering, hvor barnet i samarbejde med forældrene øver sig i gradvist at være i de situationer, som barnet er bange for. Det kan fx være at sove alene på eget værelse, at overnatte hos venner og bedsteforældre eller at være alene i skole. Tilvænningen til de frygtede situationer sker gradvist og i et tempo, hvor barnet kan følge med, så barnet opnår en følelse af mestring. En vigtig del af behandlingen er hjemmearbejde mellem sessionerne, hvor barnet og forældrene træner de lærte metoder og strategier. I fællesskab overføres effekten til dagligdagssituationer og vedbliver efter behandlingens afslutning.

Læs evt. mere om børn og separationsangst i denne artikel fra Dansk Psykolog Forening.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om behandling af separationsangst, så er du velkommen til at kontakte klinikken.