Hos Psykologisk Klinik varetages forløb med børn og unge ved psykolog Tina borch Jacobsen.

Jeg ved, at det som barn og ung kan være udfordrende at fortælle om det, der er svært. Jeg forstår vigtigheden af at møde barnet lige dér, hvor barnet er, og jeg har altid fokus på at skabe et rart og tillidsfyldt rum, hvor det føles trygt at tale om det svære.

BØRNEFORLØB

Børneforløb indledes som oftest med en forældresamtale, hvor forældrene møder op uden barnet. Formålet med forældresamtalen er at få en grundig indføring i barnets dagligdag, generelle trivsel, ressourcer og udfordringer. Det er jer forældre, der kender jeres barn bedst, og forældresamtalen er et vigtigt udgangspunkt for at forstå, hvad der rører sig hos netop jeres barn.

Jeg anbefaler, at begge forældre så vidt muligt deltager i den indledende samtale. Det er min erfaring, at forældre kan have forskellige oplevelser af barnets udfordringer, og for at hjælpe barnet bedst, er det vigtigt alle perspektiver bringes frem og tages i betragtning.

Til forældresamtalen afstemmes desuden forventningerne til forløbet, og ved samtalens afslutning lægges en plan for det videre forløb.

Barnet møder som oftest op til den efterfølgende samtale med den ene af forældrene. Fokus for samtalen vil være at lære barnet at kende og at høre om barnets oplevelser af de udfordringer, som familien ønsker hjælp til. Samtalen foregår som regel med barnet alene, men indledes og afrundes dog ofte sammen med barnets forælder, således at både barn og forælder er orienteret om, hvad der er blevet arbejdet med i terapien. Desuden aftales, hvad familien skal arbejde videre med hjemme til næste gang.

I nogle børneforløb kan der være behov for at afholde flere forældresamtaler undervejs i forløbet, hvor forældrene igen møder op uden barnet.

UNGEFORLØB

Hvis du er ung, er det ikke sikkert, det er relevant med en indledende forældresamtale. Det kan være, at du gerne vil have, at dine forældre deltager ved den første samtale sammen med dig, så de kan støtte dig, eller supplere med oplysninger om dig, der er vigtige for forståelsen af det, du ønsker hjælp til. Måske foretrækker du, at dine forældre ikke deltager i forløbet. Hvis du er i tvivl om, hvad der er det rigtige for dig, så er du velkommen til at kontakte klinikken, så vi i fællesskab kan vurdere, om det er relevant, at dine forældre kommer med.

BØRN OG UNGE MED ANGST

Psykologisk Klinik modtager mange henvender fra forældre til børn og unge med forskellige former for angst.

Behandlingen af angst hos børn og unge tager udgangspunkt i evidensbaserede angstbehandlingsprogrammer, der bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi.

Psykologisk Klinik orienterer sig løbende i den forskning, som offentliggøres af Angstklinikken for Børn og Unge ved Aarhus Universitet, der forsker i angstbehandlingsprogrammers effekt.

I behandlingen introduceres børn med angst og forældre for konkrete metoder og strategier, der kan gøre det lettere at håndtere angst og bekymringer i dagligdagen. Barnet lærer at tænke mere realistisk og hensigtsmæssigt om de situationer, som fremkalder angst. Desuden arbejdes der med eksponering, hvor barnet i samarbejde med forældrene øver sig i gradvist at være i de situationer, som barnet er bange for. Tilvænningen til de frygtede situationer sker gradvist og i et tempo, hvor barnet kan følge med, så barnet opnår en følelse af mestring. Der arbejdes med at lære barnet gode problemløsningsstrategier. En vigtig del af behandlingen er hjemmearbejde mellem sessionerne, hvor barnet og forældrene træner de lærte metoder og strategier, så effekten overføres til dagligdagssituationer og vedbliver efter behandlingens afslutning.