Der kan være mange grunde til at opsøge en psykolog. Uanset hvilken problemstilling du henvender dig med, så vil fokus for samtalerne være på dig og på det, som du ønsker at arbejde med.

HVORDAN FOREGÅR ET FORLØB VED PSYKOLOGISK KLINIK?

Ved den første samtale vil jeg undersøge baggrunden for din henvendelse nærmere. Jeg vil lære dig og din situation bedre at kende, og jeg vil tale med dig om, hvad det er for en problemstilling, du ønsker hjælp til. Desuden vil jeg undersøge nærmere, hvad du ønsker at få ud af forløbet. Vi vil sammen opstille nogle overordnede målsætninger, som vil være udgangspunktet for vores samtaler.

HVORDAN KAN JEG FORBEREDE MIG TIL FØRSTE SAMTALE?

Det vil være en fordel, hvis du forud for samtalen udfylder det oplysningsskema, som du får tilsendt pr. mail, og at du medbringer det til den første indledende samtale.

HVOR LANG TID VARER ET BEHANDLINGSFORLØB?

Det er meget forskelligt, hvor lang tid behandlingsforløb strækker sig over. Rådgivende forløb må som udgangspunkt forventes at bestå af 3-5 samtaler. Mange terapeutiske forløb vil bestå af mellem 6 og 12 samtaler. I nogle tilfælde kan der være behov for længerevarende mere intensive forløb. Det vil afhænge af problemstillingen.

Hvor ofte konsultationerne skal finde sted afstemmes løbende med dig. Nogle ønsker konsultationer én gang om ugen, andre hver anden uge eller én gang om måneden. Vi arbejder i det tempo, du ønsker. Ofte kan det være en fordel, at der er kortere mellem konsultationerne i starten af forløbet, hvor nye strategier indlæres og afprøves, mens der kan være længere mellem konsultationerne mod forløbets afslutning. Vi vil sammen løbende forholde os til, hvornår dine målsætninger for behandlingen er nået, så behandlingen kan afsluttes.

Du kan læse mere om de specialer, som Psykologisk Klinik modtager flest henvendelser omkring under menupunktet Behandlingsområder. Du er altid meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du er i tvivl om, hvorvidt den problemstilling, som du ønsker hjælp til, ligger inden for mit kompetenceområde.