De fleste studerende oplever på et tidspunkt i løbet af studietiden nervøsitet i forbindelse med eksamen. Let nervøsitet kan faktisk være en fordel, fordi nervøsiteten skærper vores opmærksomhed, får os til at anstrenge os og yde en god indsats.

En del studerende oplever imidlertid så meget nervøsitet, at man kan tale om eksamensangst. Vi tilbyder behandling af eksamensangst gennem kognitiv adfærdsterapi.

SYMPTOMER PÅ EKSAMENSANGST

Eksamensangst viser sig ved svær nervøsitet og anspændthed i forbindelse med eksamen. Mange med eksamensangst begynder at blive nervøse allerede under eksamenslæsningen inden eksamen.

Ofte overforbereder man sig. Man sidder over bøgerne uafbrudt for at være sikker på, at man kan svare på alle spørgsmål. Man forsøger at forudsige alt, hvad der kan ske i eksamenssituationen. Man kan have problemer med at koncentrere sig og vanskeligt ved at sove om natten. På dagen for eksamen kan man få urolig mave og kaste op af nervøsitet.

I selve eksamenssituationen kan man opleve fysiske angstsymptomer såsom hjertebanken, hænderrysten, sveden, rødmen, mundtørhed og kvælningsfornemmelse. Nogle oplever at ”gå i sort” og intet at kunne huske. Tankerne er negative, fx ”det her går ikke”, ”jeg dumper eksamen”, ”hvis jeg dumper denne eksamen, vil jeg også dumpe næste gang, og så kommer jeg ikke til at gennemføre studiet.” De fysiske symptomer kan forstærke tankerne og tolkes som bevis på, at man ikke kan klare situationen. Det kan forværre angsten.

Det er forskelligt, hvor meget man bliver påvirket af eksamensangsten, og hvor stor betydning den har for, hvordan man klarer sig til selve eksamen. Uanset hvordan man er påvirket af eksamensangsten, så vil de fleste opleve, at angsten er en ubehagelig og opslidende tilstand, som ødelægger lysten til at gå til eksamen og vise, hvad man faktisk kan.

BEHANDLING AF EKSAMENSANGST

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af angsttilstande (Referenceprogram for angstlidelser hos voksne, 2007).

Det er ikke eksamenssituationen i sig selv, der gør, at man bliver nervøs, men derimod tanker, der opstår i forbindelse med eksamen. Hvis man tænker ”det her klarer jeg nemt – jeg glæder mig til at vise dem, hvad jeg kan” er man mindre tilbøjelig til at blive meget nervøs, end hvis man tænker ”det her klarer jeg aldrig.” I behandlingen af eksamensangst arbejder man med de tanker, der opstår, når man skal til eksamen.

Mange studerende med eksamensangst har meget høje ambitioner. Høje ambitioner kan være ganske gode. Men høje ambitioner kan også føre til, at man er hård ved sig selv. Eller at man føler, at man aldrig gør det godt nok. I behandlingen af eksamensangst kan det derfor være hensigtsmæssigt at undersøge de krav man stiller til sig selv. Er kravene realistiske, eller kan ambitionsniveauet justeres.

Der er flere konkrete ting, man kan gøre før, under og efter eksamen, som kan gøre det nemmere at håndtere eksamen, og som kan mindske eksamensangst. I behandlingen af eksamensangst arbejder man med at finde frem til de hensigtsmæssige strategier, der virker for dig. Det gør man på baggrund af de erfaringer, som du har med, hvad der tidligere har fungeret og ikke fungeret i forbindelse med eksamen.

Der er også flere øvelser, man kan lave i eksamensperioderne, som kan hjælpe til, at man bliver mere afslappet.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om behandling af eksamensangst, så er du velkommen til at kontakte klinikken.