”Håndter din hjernerystelse” er et forløb bestående af 7 korte videolektioner lavet til dig, der oplever længerevarende følger efter en hjernerystelse.

I videolektionerne bliver du præsenteret for den nyeste viden på hjernerystelsesområdet, og du får gode råd og redskaber til at håndtere følger efter en hjernerystelse.

Videolektionerne er alle 5-10 minutter lange. Videoformatet gør det muligt at se lektionerne eller blot at lytte, hvilket imødekommer de udfordringer med skærmbrug, som mange med hjernerystelse oplever. De korte lektioner gør det muligt at følge med, selvom du måske oplever træthed, koncentrationsbesvær og problemer med at huske.

INTRO VIDEO

7 VIDEOLEKTIONER

# 1 LÆR DINE SYMPTOMER AT KENDE

# 2 TRÆTHED OG HJERNEPAUSER

# 3 GOD ENERGIFORVALTNING

# 4 SKÆRMBRUG

# 5 HÅNDTERING AF BEKYMRINGER OG NEGATIVE TANKER

# 6 NÅR TÆNKNINGEN ÆNDRES

# 7 HÅNDTERING AF FØLELSESMÆSSIGE REAKTIONER OG ACCEPT AF EN MIDLERTIDIGT ÆNDRET LIVSSITUATION

Du får ubegrænset adgang til videoer og arbejdsredskaber, der præsenteres i forløbet, således at du har mulighed for at arbejde videre med redskaberne på egen hånd.

Jeg hedder Tina Borch Jacobsen og er autoriseret psykolog. Jeg har i flere år arbejdet som neuropsykolog inden for hjerneskaderehabilitering og har særlig viden om psykologiske følger efter hjernepåvirkninger. Jeg har været med til at tilrettelægge kommunale hjernerystelsesforløb for voksne med længerevarende følger efter hjernerystelse og har samarbejdet tæt med neurooptometrister, hørekonsulenter og hjerneskadekoordinatorer i kommunerne. Jeg har lavet videolektionsforløbet ”Håndter din hjernerystelse” for at hjælpe det stigende antal voksne, som oplever langvarige følger efter hjernerystelse.