Er du bekymret for, at du fejler noget alvorligt? Fylder dine bekymringer om sygdom så meget, at det påvirker din dagligdag? Har du behov for at snakke om behandling af helbredsangst?

Helbredsangst er kendetegnet ved vedvarende optagethed af muligheden for at have en eller flere alvorlige fysiske sygdomme.

Almindelige kropslige fornemmelser tolkes som unormale og som tegn på alvorlig sygdom. Bekymringerne for at fejle noget alvorligt kan føre til, at man dagligt tjekker efter tegn på sygdom. Eller føre til, at man i overdreven grad søger viden på internettet om sygdom og ofte får foretaget lægeundersøgelser eller opsøger behandling. Trods forsikringer om, at der intet er galt, vil man have vanskeligt ved at stole på, at der ikke er en fysisk forklaring på det, man oplever. Forsikringer eller negative prøveresultater kan kortvarigt virke beroligende, men bekymringerne vender efter nogen tid tilbage. Optagetheden af sygdom er ofte meget frustrerende og ubehagelig. Mange oplever, at bekymringerne påvirker dem væsentligt i dagligdagen og medfører angst og nedtrykthed.

BEHANDLING AF HELBREDSANGST

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af angsttilstande – herunder helbredsangst – da denne terapiform har vist sig at være særdeles effektiv.

I behandlingen af helbredsangst arbejdes der med overoptagetheden af sygdom.

Bekymringer for at fejle noget alvorligt øger opmærksomheden på helt almindelige og ufarlige kropslige fornemmelser. Fornemmelser, som alle mennesker oplever, men som vi normalt ikke har fokus på, og som derfor bliver sorteret fra i vores opmærksomhedsfilter. Når vi er opmærksomme på noget, vil vi være tilbøjelige til at registrere HVER gang det dukker op.

Overopmærksomheden på kroppen og sygdom forstærker almindelige kropslige fornemmelser, så de opleves tydeligere, og derfor tolkes som værre, end de er, og som noget, der bør tages alvorligt. Mennesker med helbredsangst tjekker ofte kroppen for tegn på sygdom og opsøger læge for at være ”på forkant” – føle sig sikker på, at alvorlig sygdom opdages i tide – men i stedet for at føle sig mere sikker, øger sikkerhedsadfærden bekymringerne, forstærker kropsfornemmelserne og forværrer helbredsangsten. I behandlingen arbejdes der med at reducere ”sikkerhedsadfærden” (selvundersøgelse, opsøgning af viden, lægebesøg) og indføre mere hensigtsmæssige strategier til at håndtere angsten.

Bekymringerne for at fejle noget alvorligt undersøges tilbundsgående, og der arbejdes med at finde frem til andre måder at tænke om kropsfornemmelserne og deres betydning. Ved at beskæftige sig mindre med de kropslige fornemmelser og finde frem til andre teorier om, hvad symptomerne kan handle om, mindskes helbredsangsten.

Du kan læse mere om helbredsangst på angstforeningens hjemmeside.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om behandling af helbredsangst, så er du velkommen til at kontakte klinikken.