Hvis du bliver forhindret i at møde op til den aftalte tid, skal du melde afbud via mail eller telefon (tlf. 44 11 32 00). Afbud skal – uanset årsag – ske senest dagen før inden kl. 12.00. Ved for sen eller manglende afbud opkræves det fulde honorar for konsultationen, da det ikke er muligt at nå at tilbyde tiden til en anden.

Vær opmærksom på, så vidt muligt, at give besked i god tid, hvis du ønsker at rykke din aftale, så en anden kan få glæde af tiden.

Hvis du har glemt din aftale, eller hvis du bliver syg og ikke kan nå at melde rettidigt afbud til din aftale, men du er frisk nok til, at vi taler sammen, så kan jeg naturligvis tilbyde at tage samtalen over telefon, så du stadig kan få gavn af tiden.