Hvis du bliver forhindret i at møde op til den aftalte tid, skal du melde afbud via mail eller telefon.

Ved afbud eller ønske om flytning af aftaler gælder følgende:

 

Individuelle samtaler:

Afbud eller ændringer bedes meddelt i så god tid som muligt, dog senest kl. 12.00 dagen før en aftalt tid.

Ved for sen eller manglende afbud – uanset årsag – opkræves 50% af honoraret, selvom du ikke har benyttet dig af konsultationen, da tiden er afsat til dig og ikke kan nå at blive tildelt en anden.

Hvis du har glemt din aftale, er i isolation eller bliver syg og ikke kan nå at melde rettidigt afbud til din aftale, men du er frisk nok til, at vi taler sammen, så kan jeg naturligvis tilbyde at tage samtalen over telefon, så du stadig kan få gavn af tiden.

 

Supervision:

Individuel supervision: Afbud eller ændringer bedes meddelt i så god tid som muligt, dog senest 48 timer før aftalt tid.

Gruppesupervision: Gruppesupervision skal aflyses senest 5 hverdage før aftalt tid.