Jeg tilbyder supervision til psykologer med henblik på opnåelse af autorisation og til andre faggrupper.

Supervisionen kan foregå individuelt eller i grupper alt efter dit eller jeres behov.

Supervisionens konkrete indhold afhænger af deltagernes behov og aftales nærmere ved indledningen af supervisionsforløbet.

Supervisionen kan være med til at bekræfte, at vi bevæger os i den rigtige retning i arbejdet med en konkret sag. Supervisionen kan bidrage til nye indsigter i vanskelige sager og kan hjælpe til at se nye veje at gå. Supervisionen kan også gøre os klogere på, hvorfor vi agerer, som vi gør, hvorfor nogle sager opleves som særligt udfordrende, og hvordan disse sager virker ind på os. Supervisionen kan have karakter af sagssupervision eller supervision på egen stil. Formålet med supervisionen er at ruste deltagerne i deres professionelle virke.

Forskellige tilgange anvendes i supervisionen alt efter gruppens sammensætning og supervisionens fokus. I sagssupervision tages udgangspunkt i de kognitive grundantagelser og metoder.

Psykolog Hillerød