Jeg tilbyder supervision til psykologer med henblik på opnåelse af autorisation og til andre faggrupper.

Supervisionen kan foregå individuelt eller i grupper alt efter dit eller jeres behov.

Supervisionens konkrete indhold afhænger af deltagernes behov og aftales nærmere ved indledningen af supervisionsforløbet.

“På Helsingør Rehabiliterings- & Træningscenter har vi gennem et års tid haft glæde af Tina Borch Jacobsens kyndige supervision. Med udgangspunkt i en stor faglig ekspertise, bl.a. på det neuropsykologiske felt, evner Tina altid at facilitere en konstruktiv og udbytterig proces, hvor gruppen får bragt deres refleksioner i spil og stiller skarpt på faglige dilemmaer, metoder og tilgange og i dette arbejde får styrket deres faglige integritet. Tina har en yderst behagelig facon, og hun formår altid på en indsigtsfuld og afvæbnende måde at lede gruppen gennem selv ganske vanskelige problemstillinger, hvor der er meget på spil. Der er ingen tvivl om, at Tina er den bedste supervisor, man kan forestille sig – og vi fortsætter selvfølgelig med at gøre brug af Tinas kompetencer fremover.”

Christina Bjerre, Afdelingsleder, Helsingør Rehabiliterings- & Træningscenter

Supervisionen kan være med til at bekræfte, at vi bevæger os i den rigtige retning i arbejdet med en konkret sag. Supervisionen kan bidrage til nye indsigter i vanskelige sager og kan hjælpe til at se nye veje at gå. Supervisionen kan også gøre os klogere på, hvorfor vi agerer, som vi gør, hvorfor nogle sager opleves som særligt udfordrende, og hvordan disse sager virker ind på os. Supervisionen kan have karakter af sagssupervision eller supervision på egen stil. Formålet med supervisionen er at ruste deltagerne i deres professionelle virke.

Forskellige tilgange anvendes i supervisionen alt efter gruppens sammensætning og supervisionens fokus. I sagssupervision tages udgangspunkt i de kognitive grundantagelser og metoder.

Psykolog Hillerød