Der findes forskellige tilgange til behandling. Nogle tilgange har vist sig særligt effektfulde overfor bestemte problemstillinger og anbefales i Sundhedsstyrelsens referenceprogrammer. Referenceprogrammerne sammenfatter og stiller den seneste faglige viden og erfaringer til rådighed for sundhedsvæsenet. De søger med andre ord at kortlægge, hvad der er “god klinisk praksis” i patientbehandlingen.

Problemstillinger kan ikke forstås eller behandles uden at se på “mennesket bag.” Vi mennesker er forskellige. Vi har forskellige temperamenter, opvækstbetingelser og livserfaringer. To personer med nogenlunde sammen problematik oplever ikke nødvendigvis det samme som hjælpsomt. Vi kan have brug for noget forskelligt for at komme godt videre. Det skal der være plads til.

Derfor arbejder jeg ud fra flere forskellige evidensbaserede tilgange og metoder i behandlingen. Du kan læse mere om nogle af dem, jeg ofte trækker på, her.