Har du oplevet pludselig hjertebanken, åndedrætsbesvær og svimmelhed? Blev du bange for, at du var ved at besvime, miste besindelsen eller dø? Er du begyndt at undgå visse situationer for ikke at få det på den måde igen? I så fald kan du have haft et angstanfald. Vi kan hjælpe med psykologisk behandling af panikangst og angstanfald.

Panikangst eller ”angstanfald” er kendetegnet ved pludseligt indsættende intens angst, der opstår ”ud af det blå.” Angsten er ikke begrænset til særlige situationer, men optræder pludseligt og uforudsigeligt. Et angstanfald opleves særdeles ubehageligt, og man kan i situationen have en følelse af, at man er ved at dø, miste kontrollen over sig selv eller blive sindssyg.

Angstanfaldet er forbundet med fysiske symptomer såsom åndedrætsbesvær, hjertebanken, smerter eller trykken i brystet, svimmelhed og uvirkelighedsfølelse. Det er ikke ualmindeligt at søge læge efter et angstanfald, fordi man kan være bange for at fejle noget alvorligt fysisk. Som følge af det voldsomme ubehag, der er forbundet med angstanfald, begynder mange at undgå bestemte steder eller situationer af frygt for at fremkalde nye anfald.

BEHANDLING AF PANIKANGST

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af angsttilstande, herunder panikangst, da denne terapiform har vist sig at være særligt effektiv.

Psykoedukation udgør et centralt element i behandlingen af panikangst. Det er vigtigt indledningsvist at få en forståelse af, hvad panikangst(anfald) er, og hvad der vedligeholder angsten, for at kunne overkomme den.

I behandlingen arbejdes der med katastrofetanker forbundet med angsten. Katastrofetankerne er ofte hverken realistiske eller hensigtsmæssige, og da disse tanker er med til at vedligeholde angsten, er det en vigtig del af behandlingen at undersøge tankernes rigtighed og finde frem til realistiske måder at tænke om angstsituationerne på.

De fysiologiske symptomer ved panikangst opleves ofte som særdeles voldsomme og ubehagelige. Det kan føre til undgåelse af situationer, der kan fremkalde symptomerne, og forventningsangst knyttet til situationer, hvor man før har oplevet angst.

 I behandlingen arbejdes der med øvelser, hvor man gradvist lærer at håndtere de fysiologiske symptomer, så angstanfald ikke længere frygtes. Dette vil i sig selv medføre en reduktion af angstanfaldene.

Når symptomerne på panikangst ikke længere er til stede arbejdes der desuden med årsagerne til, at panikangsten opstod. Panikangst kan fx udløses af længerevarende belastninger, stressende livsomstændigheder, personlighedstræk som perfektionisme og behov for kontrol. Det er ikke altid, at årsagerne til angsten er åbenlyse, men ofte kan der være omstændigheder, der leder op til angstens begyndelse. Omstændigheder, som det kan være nyttigt at blive opmærksom på for at forebygge, at angsten kommer tilbage på et senere tidspunkt. Du kan læse mere om panikangst hos psykiatrifonden.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om behandling af panikangst, så er du velkommen til at kontakte klinikken.