Har du oplevet pludseligt at få det dårligt, og er du nu bekymret for, at det kan ske igen? Undgår du bestemte steder af frygt for, at du kan få det dårligt er, eller at du ikke kan komme hurtigt ud af situationen? Jeg kan hjælpe med behandling af agorafobi og andre angstlidelser.

Agorafobi kan beskrives som angst for at færdes alene uden for hjemmet. Angsten kan vise sig ved frygt for at forlade hjemmet, gå i forretninger, tage i biografen, rejse alene med bus, tog eller fly, færdes på offentlige steder, øde steder eller i store menneskemængder.

Ofte vil man i disse situationer være bange for at få det dårligt, at besvime, kaste op eller falde om. Man kan have bekymringer om ikke at kunne komme hurtigt nok ud af situationen eller ikke at kunne få hjælp, hvis man skulle få det dårligt, hvilket ofte fører til undgåelse af situationerne.

BEHANDLING AF AGORAFOBI

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af angstlidelser, herunder agorafobi, da kognitiv adfærdsterapi i forskningsstudier har vist sig at være effektiv.

I behandlingen af agorafobi arbejdes der med de tanker og den adfærd, der er forbundet med angsten.

Hvis du har katastrofetanker om at falde om på gaden, så er der i behandlingen fokus på at undersøge, hvad den reelle risiko for at falde om er. Ofte har man aldrig oplevet at falde om, men katastrofetankerne og angstfølelsen opleves så ”virkelige” i situationen, at man overvælges af angsten for, at det kan ske. Ved i fællesskab at undersøge de bagvedliggende tanker og finde mere hensigtsmæssige måder at tænke om situationerne vil angsten mindskes. Desuden arbejdes der i behandlingen med den adfærd, der knytter sig til angsten.

Det problematiske ved undgåelse er, at det vedligeholder angsten, fordi man ved at holde sig væk fra angstfremkaldende situationer ikke får erfaringer med, hvad der faktisk sker, mens katastrofetankerne om, hvad man tror, der vil ske, får lov til at leve videre.

Man får ikke mulighed for at opleve, at angstniveauet faktisk falder, når man bliver i situationen. I behandlingen støttes du af psykologen i gradvist at opsøge situationer, der fremkalder angst, så der sker en tilvænning til ubehaget forbundet med situationerne. Det kombinerede kognitive adfærdsterapeutiske arbejde med tankerne og adfærden vil mindske angsten, så situationerne efterhånden ikke længere medfører ubehag og undgåelse.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om behandling af agorafobi, så er du velkommen til at kontakte klinikken.