Oplever du, at tvangstanker eller tvangshandlinger griber forstyrrende ind i dit liv? Har du vanskeligt ved at styre tankerne/handlingerne, selvom du forsøger? Er det pinagtigt for dig eller dine nærmeste, at du har det på den måde? Få hjælp til den rette behandling af OCD og tvangshandlinger der styrer dit liv.

OCD eller obsessiv-kompulsiv tilstand er karakteriseret ved tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger.

Tvangstanker er generende tanker eller tankebilleder, der dukker op igen og igen. Tvangstankerne opleves som overdrevne eller urimelige, og er ofte i modstrid med de følelser og rationelle tanker, man har. Tvangstankerne forsøges derfor ofte afvist eller modarbejdet, men uden held. Tankerne kan fx handle om, at man kan komme til at skade sig selv eller andre, frygt for at være skyld i, at noget forfærdeligt sker, eller frygt for bakterier og smitte. Tvangshandlinger er handlinger eller ritualer, som udføres igen og igen.

Tvangshandlingerne udføres for at forhindre, at noget man frygter, kan ske. Tvangshandlinger kan fx komme til udtryk ved, at man vasker hænder mange gange, at man gør ovendrevent rent, at man tjekker noget gentagne gange eller udvikler ritualer omkring at skulle gøre noget på en helt bestemt måde. Udføres handlingerne ikke, vil det være forbundet med stort ubehag. Der er således ikke lyst forbundet med at udføre handlingerne. Handlingerne reducerer ubehaget midlertidigt, hvilket gør det vanskeligt at lade være med at foretage handlingerne. Der skelnes mellem, om man er plaget af overvejende tvangstanker, overvejende tvangshandlinger eller en blanding af begge.

BEHANDLING AF OCD

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af OCD. Forskningsstudier har dokumenteret, at kognitiv adfærdsterapi er den bedste og mest effektive terapeutiske behandling til OCD. Kognitiv adfærdsterapi er fundet at være lige så effektiv som medicinsk behandling (SSRI-præparater*), der også har vist sig at have god effekt. Mange med OCD kan have gavn af en kombination af terapeutisk og medicinsk behandling.

I behandlingen af OCD arbejdes med både tvangstanker og tvangshandlinger. Tankeindholdet hos mennesker med OCD adskiller sig ikke fra tankeindholdet hos mennesker uden OCD – de fleste mennesker oplever fra tid til anden at have påtrængende og ubehagelige tanker om fx død, sygdom eller frygt for at være skyld i at noget forfærdeligt sker. Hos mennesker uden OCD tillægges disse tanker ikke nogen væsentlig betydning. Tankerne kommer og går, uden at vi lægger noget særligt i dem. Hos mennesker med OCD gemmer der sig imidlertid bag tankerne nogle antagelser eller opfattelser, som gør det langt vanskeligere at ignorere tankerne og undlade at handle på dem.

Det kan eksempelvis være antagelser om, at:

  • ”hvis jeg tænker tanken, så øges sandsynligheden for, at det jeg tænker sker”
  • ”at tænke noget er det samme som at ville have, at det sker”
  • ”at tænke noget forfærdeligt og ikke forsøge at forhindre, at det sker, betyder at jeg er et dårligt menneske/ønsker, at det skal ske.”

En vigtig del af behandlingen består således i at afdække de uhensigtsmæssige antagelser og udfordre dem.

Der arbejdes med at undersøge indholdet af og logikken i tvangstankerne og at finde andre mere realistiske tanker om, hvad der kan ske. Dette arbejde bidrager til at skabe afstand til tvangstankerne og til at anskue tvangstankerne på nye mere hensigtsmæssige måder.

I behandlingen arbejdes der med tvangshandlingerne gennem eksponering med responshindring, hvilket vil sige, at man gradvist udsættes for den situation, man normalt undgår, og at man efterfølgende ikke foretager den handling, man sædvanligvis ville udføre i situationen. Gennem eksponering med responshindring trappes tvangshandlingerne skridt for skridt ned, og man opnår nye erfaringer med, hvad der sker, når man går i mod handlingerne.

På den måde får man mulighed for at opleve, at katastrofen udebliver, og at angstniveauet falder, uden at tvangshandlingen udføres, og at det dermed er unødvendigt at udføre tvangshandlingen.

Hjemmearbejde mellem sessionerne er desuden en vigtig del af OCD-behandlingen. Gennem hjemmearbejde indarbejdes og trænes teknikkerne fra behandlingen, så effekten overføres til dagligdagssituationer og vedbliver efter behandlingens afslutning.

Du kan finde mere information på OCD-foreningens hjemmeside.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om behandling af OCD, så er du velkommen til at kontakte klinikken.