Hvis du gennem en længere periode har følt dig trist, nedtrykt og træt en stor del af tiden. Og hvis du ikke har kunne pege på en egentlig årsag til, at du har det på den måde, så kan du have en depression. En depression er en alvorlig og pinefuld tilstand, som det anbefales, at du søger behandling for. Udover de enerverende symptomer, der er forbundet med at have en depression, så øges risikoen for tilbagevendende og sværere depressioner nemlig uden relevant behandling. Vi tilbyder effektiv behandling af depression hos Psykologisk Klinik i Hillerød.

SYMPTOMER PÅ DEPRESSION

 • Følelser af tristhed, nedtrykthed og håbløshed
 • Manglende lyst til og interesse for aktiviteter, som man tidligere har fundet glæde ved
 • Træthed eller nedsat energi
 • Negative tanker
 • Selvbebrejdelser og skyldfølelse
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Ændret søvnmønster med behov for mere eller mindre søvn
 • Indre uro eller følelser af at være hæmmet i at foretage sig noget
 • Nedsat eller øget appetit, ofte ledsaget af vægtændringer
 • Tendens til at isolere sig og trække sig fra socialt samvær
 • Tanker om død eller selvmord
 • Nedsat sexlyst

Det er individuelt, hvilke og hvor mange symptomer den enkelte oplever. Nogle har få symptomer, mens andre har mange. En depression kan klassificeres som værende let, moderat eller svær afhængigt af, hvor mange symptomer der er til stede.

Mange mennesker, der lider af depression, har desuden kognitive vanskeligheder inden for blandt andet koncentration, indlæring, hukommelse, beslutningsevne, problemløsning, planlægning og mentalt tempo.

BEHANDLING AF DEPRESSION MED KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at depressioner af let til moderat sværhedsgrad behandles med ikke-medicinske behandlingsformer. Ved moderate til svære depressioner anbefales kombinationsbehandling med både antidepressiv medicinsk behandling og samtaleterapi (Sundhedsstyrelsens Referenceprogram for unipolar depression hos voksne, 2007). Medicinsk behandling bør aldrig stå alene ved behandling af depression.

Kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive og veldokumenterede psykologiske behandlingsmetode ved depression. I kognitiv adfærdsterapeutisk depressionsbehandling arbejder man med at bryde de tankemønstre og handlemåder, som er med til at vedligeholde depressionen.

Når man har en depression, så vil tankerne typisk være negative og kredse om tunge emner. Man vil ofte have negative opfattelser af sig selv, af de oplevelser, man har, og af fremtiden. Tanker som f.eks. ”jeg er til besvær”, ”der er ingenting, der lykkes for mig” og ”jeg vil aldrig få det bedre” fører til, at man trækker sig fra aktiviteter eller opgiver opgaver på forhånd, fordi de virker meningsløse, eller fordi man forventer, at tingene alligevel ikke vil lykkes. Selv mindre opgaver kan virke omstændige og uoverkommelige, hvilket er med til at bekræfte og forstærke den negative tænkning. Man kan nemt blive fanget i en negativ spiral, hvor energiforladtheden og de opgivende tanker gør, at man foretager sig mindre, hvilket medfører mindre energi og flere negative tanker.

 I behandlingen af depression lærer du at forholde dig til dine tanker på en mere hensigtsmæssig måde. Du lærer at være opmærksom på, hvornår tankerne opstår, og at udfordre dem ved at undersøge, hvilke belæg og erfaringer du har for, at tankerne er sande. Desuden lærer du at genkende tankerne som ”bare tanker” og at finde frem til nye mere realistiske måder at forholde dig til dem på.

Depressionen vil mindske overskuddet til at foretage sig ting, som man normalt holder af, og glæden ved at gøre det vil være mindre. Måske kan du slet ikke mærke, at det du gør, gør dig godt. Måske føles det bare tomt og ligegyldigt.

For at få det bedre er det vigtigt at fastholde aktiviteter, der er meningsfulde og nærende for dig. I behandlingen arbejdes med at finde frem til aktiviteter, der under normale omstændigheder giver mening for dig, og i et overskueligt tempo at øge aktivitetsniveauet.

Selv korte positive øjeblikke er betydningsfulde – man oplever at glædes ved eller lykkes med noget, selvom det er kortvarigt – og det støtter arbejdet med at udfordre de negative tanker. Når man foretager sig noget øges energiniveauet gradvist og man vil få mere mod på at gøre mere. Det kombinerede arbejde med at bryde de tankemønstre og handlemåder, der vedligeholder depressionen, vil gøre, at man får det bedre.

Når depressionen letter arbejdes der med at forebygge tilbagefald, så du er opmærksom på at reagere i tide og ved, hvad du kan gøre, hvis du på et senere tidspunkt oplever symptomer på depression. Ved behandlingen afslutning udarbejdes i samarbejde en tilbagefaldsforebyggelsesplan, så du er godt klædt på, når terapiforløbet afsluttes.

Du kan finde mere information om depression på Depressionsforeningens hjemmeside.

Søger du en psykolog i Hillerød med viden om behandling af depression, så er du velkommen til at kontakte klinikken.