Metakognitiv terapi er en nyere evidensbaseret terapiform. Metoden bygger på antagelsen om, at vores sind er selvregulerende. At enhver tanke, følelse og kropslige fornemmelse, vi får, vil regulere sig selv, når blot vi lader den være.

Som mennesker har vi dagen igennem tanker om alt muligt. Tanker opstår hele tiden for derefter at blive erstattet af nye. En del af vores tanker er uundgåeligt negative, hvilket i sig selv ikke er et problem. Problemet opstår, når vi begynder at overtænke og overfokusere på vores negative tanker.

FOKUS ER PÅ, HVORDAN VI FORHOLDER OS TIL VORES NEGATIVE TANKER

Metakognitiv terapi adskiller sig fra klassisk kognitiv terapi ved, at fokus i behandlingen ikke er på indholdet af vores tanker (hvad vi tænker), men derimod hvordan vi forholder os til vores negative tanker (hvordan vi tænker).

CAS – VORES REAKTIONSMÅDER OVERFOR NEGATIVE TANKER

Den bagvedliggende årsag til psykisk lidelse (fx angstlidelser, depression og stress) er ifølge den metakognitive tilgang, at vi har aktiveret et særligt kognitivt reaktionsmønster – en reaktionsmåde overfor negative tanker – kaldet CAS (Cognitive Attentional Syndrome). CAS kan bestå i en tendens til overtænkning og bekymring, rumination, selvfokusering, overopmærksomhed på mulige farer og anden uhensigtsmæssig mestring (tankeundertrykkelse, undgåelse), der fastholder os i vores følelsesmæssige ubehag.

Vores reaktionsmåder overfor negative tanker har betydning for, hvilke symptomer vi får, og hvilken type lidelse vi udvikler. Hvis vi eksempelvis reagerer på negative tanker med grublerier og ”dvælen ved” det, der er vanskeligt, og som vi måske ikke føler, at vi kan stille noget op overfor, så vil vi med stor sandsynlighed opleve tristhed og håbløshed (symptomer på depression). Reagerer vi på negative tanker med bekymring, overtænkning og forestillinger om alt det, der potentielt kan gå galt, er det almindeligt at opleve uro og ængstelse (symptomer på angst).

Alle mennesker har negative tanker, men ikke alle udvikler hverken angstlidelser, depression eller stress. Det er ikke indholdet af tankerne, der er afgørende for, om vi udvikler psykisk lidelse. Det er derimod vores reaktioner på tankerne – om vi reagerer på tankerne med CAS – der er afgørende. Reaktionsmønstret kan med andre ord forhindre vores selvregulerende sind i at fungere normalt.

METAKOGNITIVE OVERBEVISNINGER

Hvorfor responderer nogle mennesker på deres negative tanker med overtænkning og vedvarende bekymring, mens andre ikke gør? Det afhænger af vores metakognitioner eller metakognitive overbevisninger.

Metakognitive overbevisninger er vores underliggende overbevisninger eller antagelser om, hvordan vores tankeprocesser fungerer, og hvad deres funktion er for os. Vores metakognitive overbevisninger er bestemmende for, hvordan vi forholder os til vores tanker. Vi kan både have positive overbevisninger (fx ”Bekymringer er nødvendige for at være forberedt på fremtiden”) og negative overbevisninger (fx ”Bekymringer er ukontrollerbare”). Begge er problematiske og med til at aktivere og fastholde CAS.

AT BLIVE I STAND TIL AT FORHOLDE SIG TIL NEGATIVE TANKER PÅ MERE HJÆLPSOMME MÅDER

Indholdet af vores tanker kan vi ikke selv styre, men vi kan blive opmærksomme på og bedre til at kontrollere vores tankeprocesser (hvad vi gør med tankerne).

I behandlingen arbejder vi med at identificere og reducere CAS. Gennem forskellige øvelser lærer du at forholde dig til dine negative tanker på måder, som er mere hjælpsomme end CAS. Vi arbejder med at praktisere detached mindfulness – blot at registrere, at tankerne er der, og at kunne forholde sig passivt og uengageret til tankestrømmen. Desuden arbejder vi med at udfordre dine metakognitive overbevisninger om tankerne.