Jeg samarbejder med dygtige kollegaer – psykologer, psykiatere, talepædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, hjerneskadekoordinatorer og neurooptometrister – når opgaven kræver tværfaglighed.

Jeg er gerne behjælpelig med kontaktoplysninger på relevante fagpersoner.