Psykologisk Klinik er en privat psykologpraksis uden overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket betyder, at der ikke er mulighed for at benytte en lægehenvisning i klinikken.

Tilskud til psykologbehandling kan opnås via nedenstående tilskudsordninger.

Sygeforsikring Danmark

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark og berettiget til det, kan du få et økonomisk tilskud til hver samtale på mellem 300-450 kr.

Læs  om  takster og betingelser her.

Fagforeninger

Nogle fagforeninger yder tilskud til psykologbehandling, når der er tale om arbejdsrelaterede problemstillinger. Kontakt din fagforening og undersøg, om du kan få tilskud til behandling.

Private sundhedsforsikringer

Mange arbejdspladser har sundhedsforsikringsordninger, der yder hel eller delvis dækning af psykologsamtaler. Kontakt din sundhedsforsikring og forhør dig herom.

Kommuner

Kommuner dækker i nogle tilfælde korterevarende psykologforløb. Kontakt din sagsbehandler i kommunen for at forhøre dig om denne mulighed, og om du kan opfylde de krav, din kommune stiller.