Psykologisk Klinik er en privat psykologpraksis uden overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket betyder, at der ikke er mulighed for at benytte en lægehenvisning i klinikken.

Tilskud til psykologbehandling kan opnås via nedenstående tilskudsordninger.

Sygeforsikring ”danmark”

Hvis du er medlem af sygeforsikring ”danmark” og berettiget til det, kan du få tilskud til samtaler hos Psykologisk Klinik.

Sygeforsikring ”danmark” yder 300 kr. i tilskud pr. psykologsamtale. Det maksimale årlige tilskud er 2.400 kr. for børn og unge under 18 år og 7.200 kr. for voksne over 18 år.

Læs mere om ”danmarks” takster og betingelserne her.

Sundhedsforsikring

Mange arbejdspladser har sundhedsforsikringsordninger, der yder hel eller delvis dækning af psykologsamtaler. Undersøg ved at kontakte din sundhedsforsikring, om du kan få tilskud til behandling.

Fagforening

Nogle fagforeninger yder tilskud til psykologbehandling, når der er tale om arbejdsrelaterede problemstillinger. Kontakt din fagforening og undersøg, om du kan få tilskud til behandling.

Kommuner

Kommuner dækker i nogle tilfælde korterevarende psykologforløb. Kontakt din sagsbehandler i kommunen for at forhøre dig om denne mulighed, og om du kan opfylde de krav, din kommune stiller.