Hos Psykologisk Klinik tilbydes psykolog samtaler med familier, der oplever udfordringer. Det kan være hverdagsudfordringer, som I i familien ønsker nye perspektiver på eller konkrete strategier til at håndtere. Det kan også være udfordringer som følge af et dødsfald, et sygdomsforløb eller en skilsmisse i familien.

I familieforløb kan samtalerne have karakter af rådgivningssamtaler med forældre eller nære pårørende til et barn. Samtalerne kan også involvere flere berørte familiemedlemmer sammen eller hver for sig. Hvis I er i tvivl om, hvad der er det rigtige forløb for jeres familie i jeres konkrete situation, så er I meget velkomne til at kontakte klinikken, så vi i fællesskab kan tage stilling til, hvordan I hjælpes bedst videre.

FAMILIEFORLØB FOR BØRN OG UNGE MED ANGST

Psykologisk Klinik modtager mange henvendelser fra familier med børn og unge med angst. Afhængig af problemstillingen kan familieforløb, hvor forældrene deltager sammen med barnet, være relevant for børn med angst.

Behandlingen af angst hos børn og unge tager udgangspunkt i evidensbaserede angstbehandlingsprogrammer, der bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi. Børn med angst og forældre introduceres for konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at håndtere angst og bekymringer i dagligdagen.

I behandlingen arbejdes der med de bekymringstanker, som barnet/den unge har. Barnet/den unge lærer at tænke mere realistisk og hensigtsmæssigt om de situationer, som fremkalder angst. Desuden arbejdes der med eksponering, hvor barnet/den unge i samarbejde med forældrene øver sig i gradvist at være i de situationer, som barnet/den unge er bange for. Tilvænningen til de frygtede situationer sker gradvist og i et tempo, hvor barnet/den unge kan følge med, så barnet/den unge opnår en følelse af mestring. Der arbejdes med at lære barnet/den unge gode problemløsningsstrategier. En vigtig del af behandlingen er hjemmearbejde mellem sessionerne, hvor barnet/den unge og forældrene træner de lærte metoder og strategier, så effekten overføres til dagligdagssituationer og vedbliver efter behandlingens afslutning.