HVEM KAN VÆRE HJULPET AF PARSAMTALER?

Der kan være mange grunde til at starte i et forløb sammen som par. Det kan være, at I skændes meget, eller at I har svært ved at tale om det, der er vigtigt? Måske er det som om, at I er gledet fra hinanden, og at jeres følelser for hinanden er forsvundet? Måske er jeres parforhold udfordret af, at I er blevet forældre? Måske oplever I, at manglende intimitet, jalousi eller utroskab fylder i jeres parforhold. Eller måske har I lyst til at vedligeholde eller udvikle jeres forhold ved at prioritere samtaler om temaer, der er vigtige for netop jer? Et parforløb vil altid tage udgangspunkt i det, som I kommer med, og som I ønsker at blive klogere på.

HVORDAN FOREGÅR PARSAMTALER?

Parforløb indledes med en samtale af 1½ times varighed, hvor I begge deltager. Formålet med den indledende samtale er at finde ud af, hvorfor I har henvendt jer, og hvad I ønsker, der skal komme ud af forløbet. Med udgangspunkt i den indledende samtale tilrettelægges det videre forløb.

HVAD ARBEJDES DER MED I PARSAMTALERNE?

Med udgangspunkt i den problemstilling, som I kommer med, arbejdes der i parforløb med:

  • at I som par bliver opmærksomme på, hvad I hver især bringer med jer ind i parforholdet, og hvordan det får betydning for jeres relation til hinanden.
  • at I får øje på, hvilke uhensigtsmæssige mønstre I automatisk kommer til at gentage.
  • at I hjælper hinanden til at forstå budskaberne bag jeres forskellige reaktionsmåder, og hvad I har brug for fra hinanden i konkrete situationer.
  • at I styrkes i at give udtryk for jeres frustrationer og behov på hensigtsmæssige måder.