Neuropsykologi beskæftiger sig med sammenhængen mellem hjernen og de måder vi handler, føler og tænker på.

Når hjernen påvirkes ved sygdom eller skade, så kan det medføre ændringer i vores adfærd.

Neuropsykologer er psykologer med særlig viden om hjernen og hjernepåvirkninger. Neuropsykologer kan undersøge kognitive funktioner (fx opmærksomhed, hukommelse, sprog), og viden om kognitive funktioner kan anvendes til at rådgive mennesker, der på den ene eller anden måde er berørt af hjernepåvirkninger.

Det kan f.eks. være i forbindelse med følger efter hjerneskader eller hjernerystelser.

Jeg har en baggrund som neuropsykolog og stor viden om behandling af psykologiske følger efter hjernepåvirkninger.