ERHVERVSERFARING

2020-nu: Indehaver og praktiserende psykolog ved Psykologisk Klinik, Hillerød

2020-2022: Neuropsykolog, Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, Helsingør

2017-2020: Neuropsykolog, Kommunikationscentret, Hillerød

2015-2017: Klinisk psykolog, private psykologpraksisser, Frederiksberg og København

2014-2014: Klinisk psykolog, Behandlingscenter for voksne med kræftsygdomme, Oakland, USA

2013-2014: Klinisk psykolog, privat psykologpraksis, Haderslev

2011-2013: Forskningsassistent, Angstklinikken for Børn og Unge, Aarhus Universitet

2009-2013: Psykiatrisk Hospital, Afdeling for Depression og Angst, Risskov (under uddannelse)

2009-2012: Frivillig rådgiver i Angstforeningen

2009-2012: Frivillig rådgiver i Depressionsforeningen

UDDANNELSE

2016: Autoriseret af Socialministeriet

2010-2013: Kandidatgrad i psykologi ved Aarhus Universitet

2006-2010: Bachelorgrad i psykologi ved Aarhus Universitet

EFTERUDDANNELSE OG KURSER

Aktuelt under uddannelse til Specialist i Psykoterapi og Klinisk Psykologi ved Dansk Psykolog Forening.

 

2-årig specialistuddannelse i Compassion Fokuseret Terapi. Mindwork Psykologisk Center.

 • Introduktion til Compassion-Fokuseret Terapi v. Vibeke Lunding-Gregersen
 • Introduktion til grundlæggende øvelser og praksis v. Vibeke Lunding-Gregersen
 • Den terapeutiske alliance, assessment og sagsformulering v. Dr. Chris Irons
 • Skyld, skam og selvkritik. Bekymringer blokeringer og modstand. v. Dr. Paul Gilbert
 • Multiple Selves and Chair Work v. Dr. Deborah Lee
 • Traumer v. Dr. Deborah Lee
 • CFT for vrede v. Russell Kolts, Ph.D.
 • CFT for depression og angst v. Dr. Chris Irons

 

1-årig Professional Program in Neuropsychological Assessment. University of California, Berkeley.

 • Introduction to Neuropsychological Assessment
 • An overview of Behavioral, Emotional and Cognitive Manifestations of Neurological Conditions
 • Narrative Therapy to Undermine Anxiety and Depression
 • Advances in Human Brain Science for Clinicians
 • Neurobiology of Complex Trauma
 • Neuropsychological Assessment, Rorschach and MMPI-2: Update for Advanced Clinical Practice
 • Child Neuropsychology

 

Kognitiv efteruddannelse. Center for Metakognitiv Terapi.

 • Caseformulering, omstrukturering, sokratisk dialog v. Linda Sørensen.
 • Designing effectful homework assignments in CBT v. Dr. Nicolaos Kazantzis.
 • Emotional Schemas v. Bob Leahy
 • Kognitiv terapi til personlighedsforstyrrelser v. Linda Sørensen
 • 3. bølge inden for kognitiv terapi, herunder metakognitiv terapi v. Pia Callesen.
 • The Therapeutic Relationship in CBT v. Dr. Nicolaos Kazantzis.

 

2022: “Psykofarmakologi, voksne” v. Rasmus Wentzer Licht, overlæge. Dansk Psykologforening.

2022: “Psykotraumatologi – teori og praksis” v. Louise Schwartz. Dansk Psykologforening.

2021: “Psykologisk Assessment, del 1 og 2” v. Christian Møller Pedersen, Mikkel Arendt, Louise Brückner Wiwe. Mindwork Psykologisk Center.

2020: “Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne” v. Mai-Britt Guldin. Dansk Psykologforening.

2019: “Konsultative kompetencer, kompetenceudviklingsforløb for VISO-specialister” v. organisationspsykologisk konsulent Martin Tange Hansen.

2018: “Neuropsykologiske tilstande, voksne” v. Cand. Psych. Birgitte Hysse Forchhammer. Dansk Psykologforening.

2018: “Kognitiv træning, genoptræning og remediering” v. Inge Wilms m.fl. NeuroFyn.

2018: “Repeat Head Impact and the development of CTE” v. Dr. Mark Burns, Center for Hjerneskade.

2017: “Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn og unge (BRIEF, D-KEFS)” v. cand. psych. Nina Madsen Sjö, specialist i børneneuropsykologi, og cand. psych. Ann-Marie Low, specialist i neuropsykologi. Dansk Psykologforening.

2017: “Kursus i WISC-V. Fra psykometri til klinisk anvendelse” v. cand. psych. Käte From, specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi.

2014: “Cancer” v. Eveline Chang, MSW m.fl. Women’s Cancer Resource Center.

2014: “Guided Visualization” v. Meredith Shamszad, MFT. Women’s Cancer Resource Center.

2013: Konference: 43rd Annual Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Terapies, Marokko.

2011: “Krisepsykologi” v. cand psych Thomas Iversen, specialist og supervisor i psykotraumatologi og psykoterapi.

2011: “Workshop Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV: Child and Parent Versions (ADIS-CP)” v. professor Wendy K. Silverman, Ph.D., ABPP Child Anxiety and Phobia Program, Florida International University.

2010: “Kognitiv adfærdsterapi” v. cand. psych. Christian Møller Pedersen, specialist og supervisor i psykoterapi, specialist i psykopatologi.

2010: “Konflikthåndtering i relationen med gerontopsykiatriske patienter” v. overlæge Jannie Nørnberg Nielsen og cand. psych. Rosa Greve. Aarhus Universitetshospital.