Psykologisk Klinik har gruppeforløb målrettet dig, der oplever langvarige følger efter hjernerystelse.

Gruppeforløbet tager udgangspunkt i den nyeste forskning på hjernerystelsesområdet. Formålet med forløbet er at give dig redskaber til at håndtere de følger, du oplever.

I gruppeforløbet får du viden om hjernerystelse og følger efter hjernerystelse. Du lærer strategier til at håndtere følger efter hjernerystelse. Desuden får du mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre, der har pådraget sig en hjernerystelse.

Et gruppeterapeutisk forløb består af:

  • En indledende individuel samtale
  • 6 gruppesessioner á 2 timers varighed fordelt over 6 uger

Samlet består forløbet således af 13 timer. Hver session tager udgangspunkt i et tema indenfor hjernerystelse, som du får viden om og mulighed for at drøfte i gruppen. Fokus er på håndteringsstrategier og på at give dig noget med hjem efter hver gang, så du har noget at arbejde videre med hjemme.

Forløbet tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapeutiske teknikker, der i den nyeste forskning på hjernerystelsesområdet har vist sig effektive til at reducere symptomer efter hjernerystelse. Eksempler på temaer, der tages op i gruppeforløbet, er:

  • Hjernerystelse og længerevarende følger efter hjernerystelse.
  • Uhensigtsmæssige antagelser og adfærd, der kan være med til at vedligeholde symptomerne.
  • Udtrætning, arbejde med hensigtsmæssig energiforvaltning og balance mellem aktivitet/hvile.
  • Kognitive vanskeligheder og arbejde med kompensationsstrategier.
  • Gradvis genoptagelse af aktiviteter.
  • Følelseshåndtering og accept
  • Mindfulness
  • Genoptagelse af studie- og arbejdsliv

Forløbene foregår i små grupper med 4 deltagere.

Prisen for det samlede forløb er 4.800 kr. Det svarer til en gennemsnitlig timepris på 346 kr., hvilket er det samme som egenbetalingen ved…

Næste gruppeforløb opstartes tirsdag den xx kl. 9-11. Gruppen mødes hver tirsdag til og med den xx. Den opfølgende gang afholdes den xx. Der er maks. 6 deltagere i gruppen.

Du kan tilmelde dig holdet ved at sende en e-mail til: info@psykologiskklinik.dk – Gerne med en kort beskrivelse af din situation. Du vil efterfølgende blive kontaktet. Tilmeldingen er først bindende, når betalingen er modtaget.

Du er meget velkommen til at kontakte klinikken, hvis du har spørgemål til forløbet.