Psykolog er en beskyttet titel, som alene må anvendes af personer, der ved et universitet har bestået kandidateksamen i psykologi.

Psykologer kan efter bestået kandidateksamen i psykologi opnå autorisation. Det er Psykolognævnet under Socialministeriet, der varetager autorisation af danske psykologer.

Autorisationsuddannelsen er en praktisk efteruddannelse. En psykolog kan tidligst opnå autorisation 2 år efter afsluttet kandidatuddannelse i psykologi og mindst 160 timers supervision. Autorisationsordningen har til hensigt at sikre blandt andet myndighederne, at der er tale om en kvalificeret psykologydelse. Derfor kan kun autoriserede psykologer indgå aftaler med eksempelvis den offentlige sygesikring eller Sygeforsikring Danmark.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet i 2016. Jeg modtager stadig løbende supervision og deltager flere gange om året i relevant efteruddannelse. Det gør jeg for hele tiden at opdatere mig, så jeg kan tilbyde den mest virkningsfulde behandling.